PZ RE-INTEGRATIE

VERZUIMPREVENTIE, MEDIATION, REÏNTEGRATIE EN  OUTPLACEMENT

Wet- en regelgeving.

Hoewel wetsteksten en uitvoering van regelgeving niet de meest uitnodigende teksten bevatten kan ik niet anders dan u aanbevelen de hierna volgende tekst goed door te lezen.

 De consequenties van de wet- en regelgeving voor de werkgever:

De werkgever en zieke werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor het succes van de re-integratie. Als na 2 jaar ziekte nog geen succesvolle re-integratie heeft plaatsgevonden zal het UWV oordelen of er sprake is van voldoende inspanning bij partijen. Onvoldoende inspanning zal leiden tot sancties van het UWV.

De werkgever is verantwoordelijk voor het verloop van het gehele re-integratieproces en daardoor verplicht tot het opstellen van verschillende documenten en dossiers. Cruciaal is het Plan van Aanpak en het pro-actief en nauwgezet beheersen van het gehele proces. De belangrijkste documenten hierbij zijn:

•            probleemanalyse;

•            Plan van Aanpak;

•            re-integratiedossier;

•            re-integratieverslag.

Als na 2 jaar de werknemer vanwege ziekte of gebrek nog steeds niet in staat is om in zijn oorspronkelijke functie te werken en ander werk ook niet mogelijk is gebleken (ook niet bij een andere werkgever), dan kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Toezegging van deze uitkering is afhankelijk van de inspanningen die zowel de werkgever als de werknemer hebben verricht. Als de werkgever te weinig heeft gedaan aan de terugkeer naar werk, kan hij verplicht worden om maximaal 1 jaar extra loon door te betalen en is aansprakelijkheid naar werknemer en uitkerende instantie niet uit te sluiten.

 Bron wet poortwachter  http://www.wetten.overheid.nl/BWBR0013063/2008-11-01

Indien u telefonisch of face-to-face informatie wilt hebben nodigen wij u graag uit gebruik te maken van onderstaand contactformulier