PZ RE-INTEGRATIE

VERZUIMPREVENTIE, MEDIATION, REÏNTEGRATIE EN  OUTPLACEMENT

OUTPLACEMENT-light.

Outplacement definitie

Outplacement is het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die om wat voor reden dan ook, een andere werkkring of toekomstbestemming moeten vinden. De afspraken van ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin is ook het outplacementbedrag opgenomen.

Ontslag is altijd een ingrijpende gebeurtenis

Soms zit er niets anders op dan afscheid van elkaar te nemen en de verbintenis tussen werkgever en medewerker te verbreken. Om de kans op het snel vinden van een andere, passende baan te vergroten kan outplacement worden ingezet. Werkgevers die outplacement aanbieden, geven daarmee uitdrukking aan een sociaal HRM-beleid. Medewerkers die een outplacementtraject doorlopen voelen zich begrepen en praktisch gesteund en vinden uiteindelijk de baan die echt bij hen past. Een combinatie tussen outplacement en coaching kan uitermate succesvol zijn.

Wanneer is outplacement van toepassing?

Outplacement is in de volgende situaties van toepassing:
– een onoplosbaar arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer;
– een reorganisatie;
– de loopbaan van een medewerker loopt vast bij de organisatie waar hij/ zij werkzaam is.
_ terugkeer na langdurig ziekte is niet meer mogelijk

Onze aanpak

– Persoonlijke coaching
– Onderzoeken waar uw talent ligt
– Hoe u via Linkedin een baan vindt
– Beroepskeuzeonderzoek
– Sollicitatiebegeleiding
– Starterbegeleiding (eigen bedrijf starten)


Kosten

De kosten van outplacement zijn sterk afhankelijk van de hoeveelheid werk, aandacht en complexiteit.

Een standaard procedure van 4 maanden begeleiding, overleg en jobsearch kost € 3.500,00