PZ RE-INTEGRATIE

VERZUIMPREVENTIE, MEDIATION, REÏNTEGRATIE EN  OUTPLACEMENT

Onze werkwijze.

FASE 1: inventarisatie van de opdracht

             : intake met werknemer/ster

             : rapportage en aanbevelingen van de intake

In overleg met opdrachtgever wordt een plan van aanpak geaccordeerd en uitgevoerd.

FASE 2. inventarisatie en bespreken plan met werknemer, zoeken naar passende functies

FASE 3. het acquireren van functies, voorstellen kandidaat, onderzoek naar middelen om kandidaat te plaatsen , het maken van afspraken met potentiële inleners en "coaching on the job".

2e spoor
In het uitvoeren van 2e spoor trajecten ligt de nadruk op de wensen, eisen, kennis en kunde van de werknemer en het meewerken aan detachering buiten de deur. Er wordt in principe gezocht naar een vaste baan bij andere werkgevers doch door langdurig ziekte zal nieuwe werkgever gebaat zijn met enige flexibiliteit en ziet detachering als minder bedreigend.

Het grote voordeel voor u is dat een groot deel van de opbrengsten ten goede zal komen van uw onderneming.

Er zal nauw samengewerkt worden met arbodienst, bedrijfsarts, P&O, de medewerker en uiteraard u als opdrachtgever.