PZ RE-INTEGRATIE

VERZUIMPREVENTIE, MEDIATION, REÏNTEGRATIE EN  OUTPLACEMENT

Ontwikkelingen

De markt staat niet stil. De economie is booming en de wet en regelgeving verandert regelmatig.

PZre-integratie past haar werkwijze en dienstverlening regelmatig aan, aan de veranderingen. Zo zijn we momenteel bezig met een onderzoek naar het aanbieden van de cursus "Verzuimpreventiemedewerker" via de e-learning methode.

Elk bedrijf is verplicht een erkende verzuimpreventiemedewerker/ster in dienst te hebben, die echter zonder kennis en kunde geen idee heeft wat van hem/haar verwacht wordt. Onderzoek richt zich op kosten, inhoud en investering.

"Vreemde ogen dwingen" vanuit deze invalshoek ontwikkelen wij op dit moment een mooi pakket mediation waarmee in een vroegtijdig stadium ingezet kan worden om het conflict niet te laten escaleren. Daarnaast kan mediation een belangrijke troef zijn om te komen tot een acceptabele vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding.

In de huidige kabinetsformatie wordt door alle betrokkenen voorgesteld om doorbetaling bij langdurig ziekte terug te brengen naar 1 jaar. Of de sanctiemogelijkheid van UWV blijft bestaan is nog niet zeker. De kans is groot dat bij acceptatie en implementatie van het voorstel veel bedrijven stoppen met het verzekeren van personeel omdat de kosten niet meer opwegen tegen de uitkeringen. Juist dan zal inzet van externe en dus objectieve mediation en of tijdige re-integratie van groot belang zijn om de kosten in de hand te houden.