PZ RE-INTEGRATIE

VERZUIMPREVENTIE, MEDIATION, REÏNTEGRATIE EN  OUTPLACEMENT

Diensten

"GAAT  VERZUIM  U VEEL GELD KOSTEN?"

Elk bedrijf heeft- of krijgt te maken met langdurig ziekteverzuim waar je als "goed werkgever" van alles aan moet doen om de medewerker zo snel mogelijk te laten re-integreren. Naast het opzetten van een uitvoerige administratie omtrent de uitgevoerde acties zal re-integratie en/of externe hulp bij re-integratie een noodzakelijk gegeven zijn.

PZ re-integratie voert voor u- en bij u 1e en 2e spoortrajecten uit teneinde uw loondoorbetaling bij ziekte zo kort mogelijk te houden.

 

1e spoortrajecten
Het kenmerk van 1e spoor re-integratie is het zoeken naar een nieuwe plek binnen de onderneming

2e spoortrajecten
Het kenmerk van 2e spoortrajecten is het zoeken van passende functies buiten de onderneming

De diensten die wij u bieden zien er puntsgewijs als volgt uit;

* intake bedrijf met probleemstelling

* intake kandidaat met wensen en inschatting kansen ( 1e of 2e spoor)

* advies aan opdrachtgever met "UWV proof "rapportage

* PZre-integratie stuurt u een plan van aanpak ( 1e of 2e spoor)

* opdrachtgever bevestigt schriftelijk de opdracht

* PZ re-integratie start haar individuele begeleiding aan kandidaat of ondersteunt opdrachtgever bij het      plaatsen binnen eigen onderneming**

* PZre-integratie ondersteunt de werknemer met solliciteren, coachen en begeleiden hen naar een nieuwe werkgever.

 

** ook al is er ogenschijnlijk een andere arbeidsplaats binnen de onderneming ook dan is het aan te bevelen om via externe hulp te onderzoeken of dit de juiste oplossing zal zijn. Langdurige ziekte zit vaak tussen de oren en hoe langer de absentie geduurd heeft hoe introverter de kandidaat wordt.